Hvad er radon og hvorfor er det farligt?

Radon er en lugtfri, radioaktiv gasart, der trænger op fra undergrunden gennem revner og sprækker i fundamentet. Her henfalder den, og radioaktive isotoper sætter sig på støvpartikler, som indåndes og ophobes i lungerne. Det kan med tiden give lungekræft. Hvert år anslås det således, at radon er årsagen til omkring 300 dødsfald af lungekræft herhjemme. Så har du ikke allerede fået undersøgt dit indeklima for radon, bør du gøre det, før det er for sent!

Hvert år dør omkring 300 danskere af lungekræft forårsaget af gasarten radon. Det gør radon til den fjerdestørste årsag til lungekræft herhjemme, kun overgået af rygning, passiv rygning og luftforurening.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv ædelgas, der dannes, når radium henfalder. Radon findes naturligt i undergrunden over hele Danmark i varierende koncentrationer. Størst er radon-koncentrationen, der hvor der er meget granit i undergrunden.

Hvordan kommer radon ind i boligen

Radon-gassen siver op gennem de enkelte lag i undergrunden og videre op gennem jorden. Der hvor der ligger beboelser, kan radon-gassen trænge fra jorden og ind i boligen gennem revner, gennemføringshuller og sprækker i fundamentet.

Hvorfor er radon farlig?

At der trænger radon ind i boligen, er som sådan ikke farligt. Radon er ikke mere radioaktivt, end du kan beskytte dig mod den radioaktive stråling fra et radon-atom med et stykke papir eller 4 cm luft.

Problemet opstår, når radon henfalder til andre radioaktive isotoper. Det sker i løbet af et par dage efter, det er kommet ind i boligen. Disse isotoper sætter sig på støvkorn, røgpartikler og andre småpartikler, som du nemt kan komme til at indånde. Ender disse røg- eller støvpartikler i vores lunger, afsættes de som radioaktive partikler i lungevævet. Det øger risikoen for, at du udvikler lungekræft.

Billedtekst: Når de radioaktive isotoper indåndes, opmagasineres de over tid i lungerne. Det kan øge risikoen for at udvikle lungekræft inden for en 10 til 40 årig periode alt efter radon-koncentrationen i indeklimaet. 

Jo højere radon-koncentration, jo større risiko

Alt efter radon-koncentrationen i din bolig, kan det tage fra 10 til 40 år, før koncentrationen af radioaktive partikler i lungevævet er så højt, at du har risiko for at udvikle lungekræft.

Radon kan også accelerere risikoen for at udvikle lungekræft, hvis du f.eks. er ryger, bor i et meget forurenet område eller dagligt er udsat for passiv rygning. F.eks. som barn af en ryger. Som ryger har du således 25 gange højere sandsynlighed for at udvikle lungekræft, end hvis du boede et sted med lav radonkoncentration.

Radon og leukæmi hos børn

Radon mistænkes også for at være medvirkende årsag til akut lymfatisk leukæmi hos børn. Det viser en dansk undersøgelse fra 2008. Selv om undersøgelsen i dag er over 10 år gammel, er der dog ikke fundet yderligere beviser for, at det skulle være tilfældet.

Omvendt er der heller ikke noget, der tyder på, at det kan udelukkes. Men først når der bliver foretaget nye undersøgelser af denne sammenhæng, vil det være muligt at af- eller bekræfte denne mistanke.

Hvor er radon-koncentrationen størst?

Radon-koncentrationen er meget forskellig fra sted til sted. Så selv om du bor et sted i landet, hvor radonkoncentrationen ifølge myndighederne ikke er særlig høj, kan du godt risikere, at den ekstrem høj lige præcis under din bolig.

Samtidig er de eksisterende radonangivelser meget usikre. I nogen kommuner er der kun foretaget ganske få målinger, ligesom der mange steder ikke er foretaget målinger for nylig.

Læs mere om radonkoncentrationen i Danmark her – og hvorfor du ikke kan stole på de eksisterende radon-kort.

Bor du en nyere bolig

Siden 2001 har bygningsreglementet foreskrevet, at der skulle etableres radonspærre i ny- og ombygninger. Det etableres som et lufttæt lag, oftest i form af en særlig måtte. Den lægges oven på fundamentet og op over grundstykket langs væggene.

Radonspærret ligger altså under gulvet. Derfor er det svært at kontrollere, om det er etableret i din bolig. Desværre er der nemlig set mange eksempler på, at hvor radonspærret er blevet udeladt, glemt eller lagt forkert. Især de første år efter indførelsen af radonspærre i byggereglementet. Derfor har du ingen garanti mod radon, selv om du bor i en nyere bolig.

 

Hvordan kan jeg opdage, om jeg har radon i indeklimaet?

Vil du beskytte dig mod de sundhedsmæssige risici fra radon, skal du først kende radon-koncentrationen i dit indeklima. Når du kender den, kan der tages forskellige tiltag til at bringe radonkoncentrationen ned under den skadelige grænseværdi. Eller der kan etableres radonsug under fundamentet, der helt fjerner risikoen for, at der trænger radon ind i indeklimaet.

Men da radon er helt lugtfri og farveløs, er det svært at opdage. Derfor er den eneste måde, du kan måle den på i indeklimaet, ved at opstille såkaldte dosimetre, der kan måle den radioaktive stråling fra radon-atomerne over en kortere eller længere periode.

Radon-dosimetreHos Radonhjælp.dk kan du købe to forskellige dosimetre, der kan give dig svar på, hvor meget radon du har i indeklimaet. Et hurtigt dosimeter, hvor du får et pålideligt svar efter kun 14 dage og et lidt langsommere, hvor du får svar efter 2 måneder.

Husk: Køber du dosimetre til radonmåling på Radonhjælp.dk, får du gratis telefonisk rådgivning med i prisen samt fri fragt. Vi kan også hjælpe dig med at afhjælpe høje radonkoncentrationer. Vi fremsender gerne et gratis og uforpligtende tilbud på dette, så snart vi kender radonkoncentrationen i din bolig.

Læs mere om vores radon-dosimetre her og bestil med det samme.

Ja tak, giv mig klar besked om radon

10 + 13 =

Radonhjælp

En del af Aktiv Rens ApS
CVR 38780379

Betal med:
 

Alle priser inkl. 25 % moms
Levering: 1-3 hverdag
Altid fri fragt

Copyright: Aktiv Rens ApS 2018

kontakt@aktivrens.dk

+45 29 29 29 14

Huginsvej 2 B,
3400 Hillerød